Sponsorship for NYE 2016

 

Dear Armenian Community,

This year, we’d like to do something big to celebrate the New Year. We think it’s time we re-instated the more lively New Year’s Eve parties of the past, similar to what we would do if we were in our homeland, so we are putting together a special dinner and dance party to celebrate the New Year.

To help make this possible, we are inviting generous parties to help us fund the upcoming New Year’s Eve party. We plan to cover most of our event expenses though ticket sales, but have outlined below a few sponsorship opportunities to help make this event even better. This is a great opportunity to help your local community and to spread awareness of your name or business name among fellow Armenians.

2016 New Year’s Eve Party Sponsorship Opportunities

If you choose to be an event sponsor, we will include your company logo or name (at our discretion, depending on space available) in our event flyers and on our website. We’ll also give you a public “thank you” during the party for your assistance in making this possible! Additionally, in January, we’ll promote you on Facebook to help our page followers remember you and/or your business in the New Year.

Please press the PayPal “Donate” button at the bottom of this page to be an event sponsor.

Patron of the Evening (1 opportunity available)

SPONSORSHIP LEVEL: $1,000

Our highest sponsorship level is Patron of the Evening. Your contribution will truly help to make this event possible. This sponsorship level includes two (2) complimentary adult tickets to the event.

Dessert Buffet (1 opportunity available)

SPONSORSHIP LEVEL: $600

We’d like to provide a New Year’s Eve dessert buffet and are looking for your help. We are offering this opportunity for $600, OR if you are a bakery or a business with a knack for creating delicious pastries and dessert, you may donate the dessert buffet on your own (as long as you have a business license)!

Champagne Toast (1 opportunity available)

SPONSORSHIP LEVEL: $400

When the clock strikes twelve, we will be pouring a small glass of champagne for each adult to toast the New Year. We are offering the opportunity to sponsor this special toast for $400.

Silent Auction (3 opportunities available)

SPONSORSHIP LEVEL: VARIES (SEE BELOW)

We are looking for a total of three (3) uniquely Armenian items to include in our silent auction. The more coveted the item, the better. We encourage items of at least $100 in value (whether that is monetary value, or personal value that an interested person would place on the item because of its connection to our homeland). For example, if you are able to source Armenian wines, a gift basket filled with Armenian wines and would be an exciting auction item. We welcome other authentic items as well!

Raffle Sponsorship (3 opportunities available)

SPONSORSHIP LEVEL: VARIES (SEE BELOW)

What’s a really hot item right now? Donate any amount you think would cover the cost of a really exciting raffle prize, or you may choose to donate the raffle prize itself. This will allow us to use the raffle ticket sales to cover our event expenses.

Proceeds from these sponsorships will help us cover our event costs, so we truly appreciate you taking the time to consider them. If you would like to take part, please contact ACAWAinfo@gmail.com.

As always, thank you for your commitment to our community and our mission “to preserve and perpetuate the Armenian culture and heritage.” We are very excited about this upcoming event and we hope you’ll be there to celebrate the New Year with us!

Shnoragalutyun,

ACAWA Board Members

Թանկագին հայրենակիցներ

Մենք ցանկանում ենք այս տարի կազմակերպել Նոր Տարվա մեծ տոնախմբություն:Կարծում ենք ժամանակն է որ մենք վերադառնանք նախկինում ունեցած ամանորը գեգեցիկ դիմավորելու սովորություններին : Այնպես ,ինչպես կտոնեինք, եթե լինեինք հայրենիքում: Հենց այս պատճառով մենք կազմակերպում ենք Ամանորի ԸնթրիքՊարահանդես:

Այս նախագիծե իրականացնելու համար, հրավիրում ենք առատաձեռն գործարարներին ֆինանսապես օգնել:Մենք նախատեսում ենք հիմնական ծախսերը ծածկել տոմսերի վաճառքից ստացված գումարով: Ստորեվ նշված են մի քանի հովանավորչական հնարավորություններ ,որոնց օգնությամբ կարելի կլինի այդ երեկոն դարձնել անմոռանալի: Սա Ձեզ հնարավորություն կտա մի անգամ ևս օգնելու հարազատ համայնքին և միաժամանակ իրազեկ դարձնել մեր հայրենակիցներին ձեր բիզնեսի մասին,կամ ձեր մասին:

Ամանորյա Երեկոի Հովանավորման հնարավորությունները

Եթե դուք ցանկանում եք լինել երեկոի հովանավոր, մենք կավելացնենք ձեր բիզնեսի լոգոն կամ անունը(ըստ ձեր ցանկության և կախված տեղի հնարավորությունից)երեկոի ազդաթերթիկի և ինթերնեթ կայքի վրա:Ինչպես նաև , միջոցարման ժամանակ,մենք շնորհակալական խոսքով կնշենք ձեր անունը: Բացի վերնշվածներից ,հունվար ամսին մեր ՖԲի էջին մենք մեկ անգամ ևս կներկայացնենք ձեր բիզնեսը ,որ մեր էջի հետևորդները հիշեն Ձեզ և ձեր բիզնեսը նոր տարվա ընթացհում

ԵՐԵԿՈԻ ԵՐԱՇԽՀԱՎՈՐ(առկա է մեկ հնարավորություն)

Հովանավորման $1000.00 մակարդակ

Մեր ամենաբարձր հովանավորման մակարդակը երեկոի երաշխավորն է:Ձեր օժանդակությանը իսկապես կնպաստի միջոցարման իրականացմանը:Այս մակարդակի հովանավորը կստանա երեկոյի 2 անվճար տոմսակ:

ԹԽՎԱՑՔԻ ՏԵՍԱԿԱՆԻԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐ(առկա է մեկ հնարավորություն)

Հովանավորման մակարդակ $600.00

Մենք ցանկանըմ ենք թխվացքի տեսականի մատուցել և ձեր օնության կարիքը ունենք:Այս հնարավորությունը մենք առաջարկում ենք $600 ով:Կամ եթե դուք հացաբուլկեղենի բիզնես ունեք, կամ համեղ թխվացք սարքելու հմտություն, դուք կարող եք նվիրատվություն անել թխվացքի տեսականին(եթե իհարկե բիզնես լիցենզիա ունեք)

ՇԱՄՊԱՅՆՈՎ ԿԵՆԱՑԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐ (առկա է մեկ հնարավորություն)

Հովանավորման մակարդակ $400.00

Ժամը 12- ին Նոր Տարվա կենացը ըմպելու համար բոլոր մեծահասակներին կհրամցվի մեկ բաժակ շամպայն: Մենք առաջարկում ենք այն հովանավորել $400 ով

ԼՌԱԿՅԱՑ ԱՃՈՒՐԴ (բազմաթիվ հնարավորություններ)

Մենք փնտրում ենք 3 հովանավոր, ովքեր կարող են տրամադրել որևե հայկական արժեքավոր հուշանվեր,մեր լռակյաց աճուրդին ներկայացնելու համար: Խրախուսելի է ,եթե իրը լինի $100- ի համարժեք: (անկախ այն կունենա դրամական թե հոգևոր արժեք ,կարեվոր է որ հետաքրքրված անձը ցանկանա ձեռք բերել ,որպես մասունք հայրենիքից) Հուշանվերի ինքնատիպ լինելը գերադասելի է: Օրինակի համար ,եթե կարոգանաք հայթայթել հայկական գինի,ապա հայկական գինիով զամբյուղը կհարուցի շատերի հետաքրքրությունը: Բնականաբար այս տեսակի հուշանվերները խրախուսելի են:

ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ (բազմաթիվ հնարավորություններ)

Նվիրատվեք գումար ,որը կփակի խաղարկվող իրերից մեկի արժեքը:Սա կոգնի վաճառքից գանձված գումարը տրամադրել երեկոի ծախսերը պակելու համար:

Այս հանգանակություններից ստացված հասույթը կօգնի ծածկել երեկոի ծախսերը , այդ պատճառով մենք շատ երախտապարտ ենք Ձեզ, նկատի առնելու համար մեր առաջարկները: Եթե ցանկանում եք աջակցել խնդրում ենք կապի մեջ մտնել ACAWAinfo@gmail.com

Ինջպես միշտ , խորին շնորհակալություն համայնքին ունեցած Ձեր նվիրվածության համար: Մեր գերնպատակն է «Պահպանել և հավերժացնել Հայկական մշակութի ժառանգությունը»Մենք շատ ոգեվորված ենք առաջիկա միջոցարման կապակցությամբ և հույս ունենք Ձեզ հետ միասին դիմավորել Ամանորը.

Շնորհակալություն

ACAWA -ի անդամներ

Interested Level of Sponsorship