DETAILS NYE PARTY 2016

 

DETAILS NEW YEAR’S EVE PARTY 2016

When is the event?

The New Year’s Bash will be held on Saturday, December 31st, 2016. Doors open at 7pm and the event will last until 2am the following morning.  Dinner service will begin at 8pm. Please arrive on time for dinner service.

Where is the event location?

The New Year’s Bash will be held at the Seattle Airport Marriott Hotel.

Seattle Airport Marriott Hotel
3201 S 176th Street
Seattle WA 98188
206-444-6884  

From the hotel lobby, please follow the signs to ACA New Year’s Eve Party.

Where do I park?

Hotel parking costs are included in your ticket price. Once you park, please bring your Marriott Parking ticket and we will validate it.

We can only cover hotel self-parking for the duration of the New Year’s Bash. If you choose to park overnight or use valet service, you will be responsible for any additional charges.

I would like to sit with another group – how do I arrange that?

Seating will be assigned in advance and tickets that are sold together will be seated together, whenever possible. If you have friends or family purchasing tickets separately, you can include the names of the ticket purchaser(s) whom you’d like to sit with in the Comments field when you purchase your ticket. Alternatively, you can email ACAWAinfo@gmail.com by December 26th with this information. We will do our best to accommodate all requests, but seating will be assigned on a first-come, first served basis, so please buy your tickets early to ensure your group is seated at the same table.

Will there be a bar, and can I bring in outside alcohol?

There will be a bar in our ballroom, and you can purchase drinks with cash or credit card. Each adult ticket holder 21+ will also receive one drink ticket to use at the bar. The hotel has a strict policy around outside alcohol, and it is not permitted under any circumstance.

Will there be children’s activities?

As a courtesy, we have reserved a small room near the main ballroom for children to play. Please feel free to bring toys and activities for your child to share and play with.

Unfortunately, we are not able to provide childcare services, so we strongly recommend that parents take turns with the children in 30-minute increments. It is up to you to ensure that your children have supervision; neither the ACA nor the Hotel can take responsibility for the children’s safety.

I have food allergies or special needs – can you accommodate me?

We want everyone to feel welcome at this event, so we will make a reasonable effort to accommodate food allergies or other unique needs. You have the opportunity to enter your requests in the comments box when you are purchasing your tickets online. If you did not do so, please email ACAWAinfo@gmail.com by December 26th with this information so that we can work with the hotel to accommodate you. After this date, the hotel will not be able to plan for further food accommodations, so please be sure to contact us early!

Can I reserve a room to stay overnight in the hotel?

For those who want to stay overnight, we have organized a discounted Standard Room rate of $109/night (plus applicable taxes).

To reserve a room, please book online or call the hotel directly at 206.241.2000, and mention that you would like to book a room under the group name Armenian Cultural Association. A first night room deposit is required to reserve a room. Room reservations must be made before December 31, 2016.

Please note that room reservations are not included with your tickets and will be at your own expense.

Can I purchase tickets onsite?

All tickets must be purchased in advance. We canno t sell any tickets on site, and guests who come without a pre-paid ticket will be turned away. The last day to purchase your tickets is December 26th (no exceptions!).

Once you have purchased your ticket, we recommend that you print out the confirmation email just in case. We are not distributing physical tickets for this event.

I cannot attend the event anymore. Can I get a refund?

If you have tickets under your name and you are unable to attend, you may transfer those tickets to someone else by emailing ACAWAinfo@gmail.com. Ticket transfers must be communicated to the ACA no later than December 26th.

If you would like a refund, please contact ACAWAinfo@gmail.com before December 11th. Unfortunately we cannot issue refunds after December 11th, and all sales made after this date are final and non-refundable.

Խնդրում ենք կարդալ 2016 թվականի Ամանորի երեկոի մանրամասները

Շնորհակալություն Նոր Տարվա Երեկոի տոմսակ ձեռք բերելու համար:Խնդրում ենք կարդացեք ստորնշված տեղեկությունները մինչև վերջ :Եթե դրանից հետո էլ հարցեր կունենաք ,խնդրում ենք կապվեք ACAWAinfo@gmail.com

Եր՞բ է երեկոն տեղի ունենալու:

Երեկոն տեղի կունենա հինգշաբթի՝ 2016 թվականի դեկտեմբերի 31 –ին, Դռները բաց կլինեն երեկոյան 7- ից մինշև քիշերվա 2- ը : Ընթրիքը կմատուցվի ժամը 8- ին : Խնդրում ենք ընթրիքին ներկայանալ առանց ուշացման:

Որտեղ է երեկոն տեղի ունենալու

Ամանորի երեկոն տեղի կունենա Մարրիոթթ Հյուրանոցի դահլիճում:

Seattle Airport Marriott Hotel
3201 S 176th Street
Seattle WA 98188
206-444-6884  

Հյուրանոցի մութքից խնդրում ենք հետևեք ACAWA New Year Bash ցուցանակներին

Որտեղ եմ մեքենան կանքնեցնելու

Մեքենան հյուրանոցի բակում կանգնեցնելուց հետո, ավտոկայանատեղի տոմսակը ներկայացրեք մեզ ,այն վավերացնելու համար, տոմսակը ծածկում է միայն երեկոյի ժամանակահատվածը :Եթե պլանավորում եք գիշերել հյուրանոցում հատկավոր կլինի լրացուցիչ վճարել հավելյալ ժամանակի համար:

Եթե ես ունեմ սննդի ալերգիա դուք կարող եք այն ապահովել

Մենք ցանկանում ենք ,որ ամեն ոք իրեն զգա ապահով,այդ պատճառով մենք կաշխատենք ներդնել բոլոր ուժերը այդ պահանջները ապահովելու համար: Դուք կարոգ եք տոմսակը քնելու ժամանակ ՝մեկնաբանության բաժնում գրել ձեր ալերգիաի մասին: Եթե ինչ ինչ պատճառով դուք այդ չեք արել ,ձեր պահանջը ուղարկեք ACAWAinfo@gmail.com մինշև դեկտեմբերի 26- ը : Մենք կներկայացնենք հյուրանոցի ներկայացուցչին,այն ապահովելու համար:Այդ օրվանից հետո հյուրանոցը անկարող կլինի ապահովել ձեր պահանջը ,այդ պատճառով խնդրում ենք մեզ ժամանակին տեղեկացրեք

Ալկահոլային խմիչքի վաճառասեղան լինել՞ու է և կարե՞լի է դրսից խմիչք բերել

Հյուրանոցը շատ խիստ օրենքներ ունի դրսից բերված ալկահոլային խմիչքի վերաբերյալ և դա անտույլատրելի է բոլոր պարաքաներում: Սակայն կա խմիչքի վաճառասեղան և Դուք կարող եք քնել խմիչք կանխիկ քումարով կամ ապառիկ:  21-ից վեր հյուրերին տրամադրվում է մեկ անվճար ոգելից խմիշկ որը կարող են օգտվել բարից:

Երեխաների համար միջոցարում նախատեսվա՞ծ է:

Հյուրանոցը մեր հարմարավետության համար երեխաներին դահլիճին կից սենյակ է հատկացրել,որտեղ երեխաները ազատ խաղալու հնարավորություն կունենան:Ցանկության դեպքում կարող եք խաղալիքներ բերել երեխաներին զբաղեցնելու համար:Դժբախտաբար մենք չենք կարողանա դայակ տրամադրել,այդ պատճարով արաջարկում ենք ամեն մի ծնող 30 րոպե անցկացնի երեխաների հետ և փոխանցի հաջորդի ծնողին :Ոչ ACAWA ոչ հյուրանոցը երեխաների ապահովության համար պատասխանատվություն չի կրում: Հետևաբար դա լինելու է ձեր պատասխանատվությունը

Կարող ե՞մ համար վարձել հեուրանոցում գիշերելու համար:

Եթե ցանկանում եք գիշերել հյուրանոցում ,մենք կազմակերպել ենք զեղջով համարների վարձակալում,գիշերը կարժենա $109 գումարած հարկը: Համար վարձակալելու համար զանքահարել հյուրանոց հետևյալ հեռախոսահամարով 206-241-2000 և նշել որ պավերը ACAWA անվան տակ ընդունեն :Սենյակը ապահովելու համար առաջին օրվա կանխավճարը անհրաժեշտ է մուծել մինչև դեկտեմբերի 31-ը: Հիշեցնում ենք որ համարի վարձը չի մտնում երեկոի տոմսի արժեքի մեջ:

Կարո՞ղ եմ տոմսերը ձեռք բերել տեղում:

Բոլոր տոմսերը պետք է ձեռք բերվեն նախորոք ինտերնետ կայքից: Մենք չենք կարող տոմսերը տեղում վաճառել:Այն հյուրերը ովքեր կգան առանց նախորոք ձեռք բերված տոմսերի, հետ կուղարկվեն: Տոմսերը ձեռք բերելու վերջին օրը դեկտեմբերի 26- ն է, , առանց բացառության: Տոմսը գնելուց հետո խորհուրդ ենք տալիս, ապահովության համար ,տպագրել հավաստաքիրը: Մենք այս երեկոի համար տոմսեր չենք բաժանելու:

Եթե երեկոի տոմսը գնելուց հետո պարզվի որ չեմ կարոգանա մասնակցել ,կարող եմ տոնսը վերադարձնել:

Եթե դուք տոմսը գնել եք ձեր անունով ,բայց չեք կարող ներկա գտնվել, այդ դեպքում կարոգ եք տոմսը ոխանացել մեկ այլ հյուրի ,նամակ ուղարկելով ACAWAinfo@gmail.com Այդ փոխանակումը հնարավոր է միայն ACAWA տեղեկացնելուց հետո, դեկտեմբերի 26 –ից ոչ ուշ: Իսկ եթե ցանկանում եք վերադաձնել տոմսը և հետ ստանալ մուծված դրամը ,խնդրում ենք տեղեկագնեք ACAWAinfo@gmail.com դեկտեմբերի 11-ից ոչ ուշ:Քանի որ մենք չենք կարող վերադարձնել մուծված ցումարը դեկտեմբերի 11- ից հետո ,այդ պատճառով դեկտեմբերի 11-ից հետո գնված տոմսերը վերադարձման ենթակա չեն: